Severdigheter

Valdres Folkemuseum
Det ligger på Fagernes og er et av de største friluftsmuseene i landet.
Her finnes 70 hus fra Valdres, med blant annet gamle støler som viser livet i fjellet. Museet eier ca. 20.000 kunstgjenstander og har en egen bunadutstillung.

Lomen stavkirke
Lomen stavkirkeDenne kirken er en av de tretti stavkirkene som er igjen i Norge (sju av de tretti ligger i Valdres). Kirken er trolig fra første halvdel av 1200-tallet. I kirken var det en Mariafigur som er regnet som en av de vakreste og mest særpregede kunstskattene som er igjen fra kirkekunsten i mellomalderen. En kopi er utstilt i kirken. Kirken er fortsatt i bruk ved spesielle anledninger.

Slidredomen
Slidredomen er omtalt som hovedkirken i Valdres. Den ble bygget for mer
enn 800 år siden av steinblokker fra Ravneberget på vestsiden av
Slidrefjorden. Kirken er vigd til jomfru Maria og er rikt dekorert. Slidredomen

Einangsteinen
Gardbergfeltet er et gravfelt fra romertiden, spesielt kjent for Einangssteinen fra ca. år 200e.Kr. Einangsteinen er den eldste runesteinen i Norden som
ennå står på sin opprinnelige plass. Gardbergfeltet inneholder også over
500 gravrøyser, skålgroper, kullgroper, dyregraver, dyrkingsspor,
hustufter m.m.Einangssteinen

Stølsliv
Stølsdriften og stølskulturen er en svært viktig del av kulturarven. Stølskulturen har hatt stor betydning for utviklingen av den nasjonale identiteten og mat- og musikktradisjoner her i landet. Stølsdriften har også satt sitt preg på kulturlandskapet.
Stølsbruket er de fleste steder i tilbakegang, men i vår kommune har vi fremdeles et levende stølsmiljø med rundt 100 støler i aktivt bruk med kuer og melkeproduksjon. Flere gårdbrukere åpner dørene på stølen eller på gården for besøkende.