Severdigheter

Valdres Folkemuseum

Det ligger på Fagernes og er et av de største frilufts museene i landet.
Her finnes 70 hus fra Valdres, med blant annet gamle støler som viser livet i fjellet. Museet eier ca. 20.000 kunstgjenstander og har en egen bunadutstilling.

Stavkirker

Lomen stavkirke
Øye stavkirke
Høre stavkirke

I Valdres befinner seg seks av de tretti stavkirker som er igjen i Norge.

Einangsteinen

Gardbergfeltet er et gravfelt fra romertiden, spesielt kjent for Einangssteinen fra ca. år 200e. Kr. Einangsteinen er den eldste runesteinen i Norden som ennå står på sin opprinnelige plass. Gardbergfeltet inneholder også over 500 gravrøyser, skålgroper, kullgroper, dyregraver, dyrkingsspor,
hustufter m.m.

98839767